Convocatòria d'una plaça de caràcter temporal d'un jove en pràctiques com a dinamitzador juvenil

13/09/2019

Anunci d'aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya l'any 2019

L’Ajuntament del Port de la Selva ha sol·licitat la contractació d’un/a jove en pràctiques remunerades, dins del programa de Garantia Juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya. Per això, es busca un perfil de Dinamitzador/a per a l’Àrea de de Cultura, Benestar, Joventut i Entitats que desenvolupi les tasques de dinamitzador juvenil que aniran dirigides a dos sectors de la població: els joves d’entre 12 i 18 anys i infants a partir de 6 anys. Aquestes tasques consistiran en promoure, planificar i donar suport a les actuacions que es realitzin des de l’Àrea de Cultura, Benestar, Joventut i Entitats, executar i dinamitzar activitats dins i fora de l’Espai Jove, dinamització i difusió de la informació respecte les activitats que s'organitzin, assessorament i informació als joves en diferents temàtiques, entre altres.

El contracte tindrà una durada de sis mesos. Caldrà que les persones beneficiàries del servei de Garantia Juvenil estiguin en possessió d’un títol de grau o d’un de formació professional de grau mitjà o superior, que estiguin inscrits en el Programa de Garantia Juvenil de Catalunya, no tenir més de 30 anys i trobar-se en situació d'atur i no estudiar.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la darrera publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de la província de Girona, o l’extracte de les mateixes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i es perllongarà per vint dies naturals.

Podeu consultar la totalitat de les bases aquí (sol·licitud de participació al final del document)