20/10/2016

Convocatòria per a la provisió d'una plaça de tècnic/a en educació infantil

Provisió amb caràcter laboral temporal, i per durada determinada, d’una plaça de
tècnic/a superior en educació infantil (assimilable a grup C1) pel centre de nens de 0 a 3 anys “el Cau” del Port de la Selva.

Convocatòria per a la provisió amb caràcter laboral temporal, i per durada determinada, d’una plaça de tècnic/a superior en educació infantil (assimilable a grup C1) pel centre de nens de 0 a 3 anys “el Cau” del Port de la Selva. El contracte laboral temporal, de durada determinada, ho serà fins el 31 de maig de 2019, moment en què fineix el període d’excedència voluntària per interès particular de la titular del lloc de treball. 

Consulteu les bases i requisits aquí:https://seu-e.cat/web/elportdelaselva/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/convocatories-de-personal

En els documents adjunts trobareu el model de sol·licitud que cal presentar degudament emplenat. 

 

Informació addicional