Convocatòria per a la provisió d'una plaça temporal a l'oficina de turisme

Concurs de mèrits per proveïr temporalment un lloc de treball d'informador/a turístic/a a l'Oficina de Turisme.

Les persones interessades hauran d’omplir el full de sol·licitud (model normalitzat) i presentar-lo a l’Ajuntament, abans del dia 10 de maig de 2017 a les 14:00 hores.

Bases de la convocatòria

Sol·licitud de participació