Convocatòria per a la provisió de 4 places de socorrista aquàtic

Convocatòria per la constitució d'una borsa de treball per cobrir els llocs de treball de socorrista aquàtic durant la temporada d'afluència turística a l'estiu, mitjançant procés selectiu per concurs de mèrits amb prova pràctica.


Les necessitats de personal i les necessitats de contractació per al 2018 seran els següents:


- 1 socorrista coordinador, de 9 de juny a 19 de setembre
- 3 socorristes aquàtics, de 16 de juny a 16 de setembre

 

Bases de la convocatòria i sol·licitud de participació a: http://www.elportdelaselva.cat/ca/l-ajuntament/convocatories-de-personal/