Convocatòries de personal

Borsa de treball d'Administratiu/va per substituir personal amb dret a reserva del lloc de treball, per execució de programes o projectes de caràcter temporal o per excés o acumulació de tasques. 

Per accedir a les bases publicades al BOP de Girona, cliqueu AQUÍ

Concurs oposició lliure de 5 places de funcionari interí i de la constitució d’una borsa de treball per cobrir places de funcionari interí, de l’escala d’administració especial, sotsescala de serveis especials, vigilants municipals de l’Ajuntament del Port de la Selva.

Per accedir a les bases publicades al BOP de Girona, cliqueu AQUÍ

Més informació a: http://www.elportdelaselva.cat/ca/l-ajuntament/convocatories-de-personal/