Decret d'Alcaldia

28/11/2017

DECRET D'ALCALDIA

Davant les poques pluges d'aquest any 2017, l'aqüífer que subministra el nostre municipi ha augmentat el nivell de sal. Si la situació no canvia, la qualitat de l'aigua per l'ús domèstic se'n pot ressentir.

Per tal d'intentar assegurar la màxima qualitat de l'aigua, l'Ajuntament del Port de la Selva creu convenient adoptar un seguit de mesures de caràcter excepcional.

Aquestes són mesures preventives. Si som capaços de reduir el consum necessitarem bombar menys hores de forma que no només traurem menys aigua si no que li donarem temps a que es pugui recuperar evitant la intrusió de l'aigua del mar.

Cal remarcar que L’AIGUA DEL PORT DE LA SELVA CONTINUA SENT APTA PER A TOTS USOS i està dins els paràmetres de salinitat considerats normals.

Convençuts de la vostra comprensió i col·laboració restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment.