Informació respecte el terratrèmol i posteriors rèpliques

Després del terratrèmol d'intensitat 4,3 graus que es va produir a la 1 h 37 minuts del passat dijous 29 d'octubre amb epicentre al Golf de Roses, a 9 km de profunditat, percebut clarament al nostre poble així com a molts altres municipis de la demarcació de Girona i algunes poblacions de les comarques de Barcelona, posem en coneixement de la població la informació de que disposem fins ara.

Aquest terratrèmol ha anat seguit d'una sèrie de rèpliques, la darrera a primera hora d’aquest matí, fet que ens genera a tots certa intranquil·litat.

Val a dir que des del primer moment s’ha estat en contacte amb l’alcaldessa de Roses (com a població més gran directament afectada ha fet d’interlocutora),  amb el Departament d’Interior i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

El cap de l'Àrea de Geofísica i Sismologia de l'Institut Cartogràfic, Xavier Goula, va informar ahir que aquesta és una intensitat considerada excepcional per a la zona, atès que moviments sísmics d'aquestes magnituds acostumen a produir-se cada 15 anys aproximadament, fet que pot fer preveure que no es torni a repetir properament.

És habitual que a un terratrèmol de 4,3 graus el segueixin rèpliques de menor intensitat i que algunes d’aquestes siguin perceptibles per la població. Corresponen simplement a l'acomodament del terreny, en aquest cas del fons marí, que ha patit canvis en la seva configuració arran del sisme principal.

El passat 28 de setembre també vàrem patir un moviment sísmic que va superar en poc els 3 graus a l’escala de Ritcher, a partir de 3 són clarament percebuts per la població. Entre 4 graus i 4,9, malgrat arribin a provocar el moviment d'objectes en els habitatges i acostumin a anar acompanyats d'un fort soroll, és poc probable que causin cap dany material.

Des de les xarxes socials algunes persones  vinculen o es pregunten si  l’origen d’aquests moviments es deu a prospeccions sísmiques vinculades a la recerca d'hidrocarburs. Aquesta opció queda descartada i des de la Generalitat ens diuen que és totalment impossible perquè no se n’estan realitzant.

Fem una crida a restar tranquils perquè segons ens informen els experts, i per bé que no hi ha cap manera de fer previsió en aquest àmbit, les possibilitats que es produeixin en aquesta zona terratrèmols d'una escala superior són molt i molt petites.

Com que la prevenció mai està de més, us deixem  una completa guia de consells d’autoprotecció davant els moviments sísmics.

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ DAVANT DE MOVIMENTS SÍSMICS O TERRATRÈMOLS

En condicions normals ens sembla que estem  molt poc exposats al risc sísmic, però val la pena conèixer les mesures de prevenció  perquè ens ajuden a reduir el dany que pot derivar-se d'aquest risc si es materialitza.

En cas d'emergència, cal tenir algunes pautes d'autoprotecció, que ens ajudaran a prendre decisions que afavoriran tant la nostra seguretat com la dels demés.

Mesures preventives en relació a l'estructura dels edificis:

 • Si adquireix o va a construir un habitatge, asseguri's que compleix la normativa sismoresistent vigent.
 • Revisi, controli i reforci l'estat d'aquelles parts de l'edificació que primer es podria desprendre's en cas de moviment sísmic, com són les xemeneies, alerons, balcons...
 • Si l'edifici presenta esquerdes cal demanar consell a un especialista.
 • Revisar les instal·lacions que poden trencar-se: l'elèctrica i les conduccions de gas natural, d'aigua i de sanejament.

 

Mesures preventives en relació a l'interior de l'habitatge:

 • Reforci els prestatges a les parets.
 • Col·loqui els objectes grans o pesats a la part inferior dels prestatges.
 • A ser possible, guardi els objectes que es puguin trencar dins d'armaris tancats i baixos (ampolles de vidre, vaixelles, pots d'alimentació...).
 • Intenti no penjar sobre els llocs on pot haver-hi gent asseguda o estirada (sofàs, llits...) objectes pesats (miralls, grans quadres,...).
 • Asseguri's que les làmpades del sostre estan ben subjectades.
 • Tingui cura de col·locar els productes tòxics o inflamables, en armaris i al fons de les lleixes. Cal evitar fuites i vessaments.

 

Si es troba dins d’un edifici en el moment de la sacsejada:

 • S'ha de refugiar sota una taula sòlida, en un angle de la paret, en un pilar o paret mestra, o bé sota el marc d’una porta. En principi no intenti fugir.
 • Allunyi's de les finestres, vidres, cristalleries, vitrines, envans i mobles pesats o prestatgeries.
 • Ha de saber que durant la sacsejada molta gent és víctima de la caiguda d’objectes.
 • No agafi l'ascensor, hi pot quedar atrapat o pot desprendre's. Quan marxi ho faci per les escales.

 

Si el moviment sísmic el sorprèn al carrer:

 • Intenti anar a zones o espais oberts. Resti allí fins que passi l'episodi.
 • Allunyi's dels edificis; si no és possible, intenti refugiar-se sota el marc d'un portal.
 • Situïs lluny d'arbres, pals de telèfon, d'electricitat, semàfors, etc. poden caure.
 • No busqui refugi sota ponts, túnels o garatges, poden esfondrar-se.
 • Si es troba dins d'un vehicle, quedi's dins i allunyis de tot allò que perilli de caure.
 • Si es troba prop del mar i observa que l'aigua recula, cal allunyar-se el màxim possible, pot produir-se una gran onada, tipus tsunami.

 

Recomanacions per a immediatament després del terratrèmol si es troba dins d'un edifici:

 • Tanqui la clau de pas del gas i aigua potable, i l’interruptor general de l’electricitat.
 • No utilitzi llumins, encenedors, ni res que faci flama. Pot haver-hi explosions de gas, si hi ha fuites.
 • Ajudi a les persones ferides. Si s'escau demani ajuda.
 • Quan obri armaris vagi en compte, podrien caure sobre vostè les coses emmagatzemades.
 • Comprovi l'estat en el que ha quedat el lloc on es troba (habitatge, oficina, taller...).
 • Si detecta olor a gas, fum o qualsevol altre producte químic, o observa que l'edifici està danyat, abandoni l'edifici. Recordi no agafar l'ascensor. Prengui la documentació, roba d’abric, els medicaments indispensables i una ràdio portàtil.
 • Usi el telèfon només en casos d'emergència greu, i sigui breu. Les línies telefòniques es poden col·lapsar, cal afavorir que els serveis d'emergència puguin atendre les trucades urgents.
 • Tingui present que els serveis d'emergència (bombers, sanitaris i policia) tindran molta feina per atendre les urgències, no els truqui per demanar simple informació o consell.
 • Escolti la ràdio. Poden donar informació del succés i instruccions a seguir donades per les Administracions públiques.No faci cas, ni difongui, informacions falses o que puguin provocar confusió i afavorir el que la població tingui comportaments perillosos.

 

Recomanacions per a immediatament després del terratrèmol quan es trobi al carrer:

 • Vagi a un lloc aïllat i protegit de la caiguda d’objectes. Camini pel mig del carrer, vigili les vores i les coses que poden caure.
 • No entri dins de cases o edificis danyats. Ni tampoc al seu domicili si te dubtes sobre la seva solidesa o estat.
 • Per precaució, encara que estigui al carrer no fumi, ni encengui foc, pot haver-hi alguna explosió a causa de les fuites de gas.
 • Ajudi els veïns que requereixin especial atenció (gent gran, discapacitats...)
 • Sàpiga que els animals de companyia poden tornar-se agressius o defensius. Si per motius de la catàstrofe vostè s'ha d'allotjar en un alberg o centre d'acollida, ha de saber que no està permès l'entrada d'animals, per la qual cosa els ha de deixar una reserva suficient d'aliment i aigua per un parell o tres de dies.

 

Recomanacions per a després del terratrèmol:

 • Tingui present que es poden produir petits terratrèmols posterior al primer, són les anomenades rèpliques. Poden ocasionar destrosses addicionals, per això ha de mantenir-se lluny dels edificis danyats.
 • Segueixi les instruccions que donin les autoritats a través dels mitjans de comunicació (ràdio, TV, premsa) o dels serveis d'emergència (policia, bombers...)
 • Si col·labora amb tasques d'ajut al rescat i salvament, segueixi escrupolosament les instruccions dels serveis d'emergència (bombers, policia o sanitaris).
 • No faci el curiós, ni deambuli per les zones afectades. Es perillós i pot entorpir les tasques de rescat.
 • Tingui cura amb les línies d'alta tensió caigudes i amb els objectes en contacte.
 • Eviti circular en cotxe. Pot haver-hi ponts, viaductes i túnels afectats. Es poden produir esllavissades i esfondrament de calçades.
 • La conducció en una àrea molt afectada pot ser molt perillosa, degut als obstacles que pot trobar a la via pública. Tingui present que si es produeix una fugida en massa d’un lloc, pot provocar molt accidents i impedir l'arribada de l'ajut extern.
 • No faci servir els serveis de sanejament de la zona afectada fins que s'hagi controlat que la xarxa de clavegueram està en condicions
 • Recordi beure aigua embotellada o bullida. Si es proveeix d’aigua de pou ha de saber que un sisme pot malmetre l’aqüífer i que l’aigua del pou ara estigui contaminada.
 • Intenti anar suficientment protegit en el vestit i especialment en el calçat, per tal de protegir-se dels vidres i dels objectes punxants.
 • Eviti les zones costaneres, ja que hi pot haver perill de grans onades com a conseqüència de sismes submarins (tsunami).
 • Si els seus fills o filles estan a l'escola confiï amb el personal del centre educatiu. Si tots els pares i mares van de cop a les escoles provocaran aglomeracions o col·lapses circulatoris que impediran el servei dels equips d'emergència.
 • Si les Administracions públiques estableixen un pla de recuperació de la normalitat i rehabilitació segueixi les indicacions que es marquin.
 • Cal tenir present que després de viure l'experiència d'un terratrèmol catastròfic, moltes persones, especialment els nens i nenes, poden demanar o necessitar ajuda psicològica per reduir l'estrès emocional. Cal buscar ajuda d'un professional. Les autoritats informaran al respecte.

 

Més informació

Sismes. Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya.

(accés a web) http://interior.gencat.cat/sismes

Terratrèmols. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

(accés a web) http://www.igc.cat/web/ca/terratremols.php