Jornada Tècnica sobre el Projecte de Recàrrega de l'Aqüífer del Port de la Selva

El proper divendres dia 6 de maig, organitzem al municipi una Jornada Tècnica sobre el Projecte de Recàrrega de l'Aqüífer del Port de la Selva amb aigua regenerada, adreçada particularment als gestors d'aigua, professionals del sector i a la comunitat científica.

Partim de que aquest, és un projecte pioner i de gran envergadura, un projecte conscienciat amb el medi ambient. 

L'esdeveniment tindrà lloc a l'Espai Port, on rebrem la visita de l'Hble. Sr. Josep Rull, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, personalitat que clausurarà l'acte.

A la tarda la visita per les instal·lacions de regeneració de l'aigua i de recàrrega de l'aqüífer.