L’arxiu comarcal digitalitza més de 13.000 pàgines de la història del Port de la Selva

09/03/2018

L’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà (ACAE) ha finalitzat les tasques de digitalització, preparació i indexació de tots els llibres d'actes municipals del Port de la Selva, des del 1829 fins al 1961, encara que els primers anys no presenten una continuïtat. La digitalització és un recurs que contribueix a la preservació dels documents originals, ja que ofereix una còpia alternativa a la consulta i, alhora, permet obtenir un duplicat de reserva per a conservar en un repositori segur.

La directora de l’ACAE, Erika Serna, explica que en aquest nou fons digitalitzat “s'apleguen els acords presos per l'Ajuntament des del primer, datat el 21 de gener del 1829 a “Santa Cruz del Puerto”, essent Joan Benejam l’alcalde del moment, en què s’aprovava la construcció d’un nou cementiri, fins al 12 d’abril del 1961, on, després de l’aprovació de despeses contretes les últimes setmanes, passen a demanar l’execució de l’arranjament del camí veïnal de la Vall de Santa Creu a la carretera de Llançà al Port de la Selva”. A la mateixa sessió també es demanava la conservació del camí de la Vall a la platja, molt concorreguda per estiuejants a l’estiu. És també el moment en què César Morell Espigulé pren possessió de la plaça de secretari, en substitució del secretari interí fins aquell moment, Ernest Musquera Sais. La mateixa sessió inclou la lectura i l’aprovació d’una sol·licitud de Fernando Vilallonga Rossell per a la parcel·lació d’un terreny seu al paratge dita Perabeua.

Serna recorda que “l’any 2010, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va signar un conveni amb la Societat Genealògica de Utah, una associació nord-americana vinculada a l’església dels mormons. L’objectiu era digitalitzar nombrosos documents, amb motivació religiosa i finalitat només genealògica, per ajudar a totes les persones del món vinculades amb aquesta religió en l’elaboració dels arbres genealògics, en la localització de tots els avantpassats possibles i en la creació d’un arxiu genealògic mundial sobre la història de la humanitat. Així, es van digitalitzar padrons d’habitants, expedients de quintes, censos de població etc., que ja estan inclosos a l’aplicatiu Arxius en Línia”.