Nota informativa de l'Ajuntament en relació al cobrament dels rebuts de les taxes municipals

26/08/2020

L’Ajuntament vol informar als contribuents del nostre municipi del següent fet:
La Junta de Govern Local, en data de 24 d’abril, va resoldre modificar el calendari fiscal per aquest exercici de 2020, amb motiu de l’estat d’alarma decretat per la pandèmia de la COVID-19. En data d’ahir es va lliurar al banc el fitxer amb els rebuts de les taxes que els contribuents tenen domiciliades. En aquest moment, s’havia d’informar en el propi fitxer, que la data de càrrec era el dia 10 de setembre de 2020. I no es va rectificar, per error. I així ha passat que els rebuts han estat carregats amb data d’avui als comptes corrents dels contribuents.
Per tot, i en primer lloc, l’Ajuntament demana disculpes als contribuents per l’error involuntari que s’ha comés. I en segon lloc, manifestar-vos que podeu retornar el rebut a l’Ajuntament.
I amb tots aquells rebuts retornats, el dia 10 de setembre es lliurarà novament el fitxer al banc.