Nota informativa en relació al pagament de les taxes municipals

05/05/2021

Modificacions amb relació a les taxes pel servei de clavegueram i per la recollida d'escombraries i altres residus urbans.

Tal com es va explicar en la Nota Informativa publicada a les xarxes municipals, a partir d'aquest any 2021 i següents, aquestes dues taxes es pagaran fraccionades de forma trimestral conjuntament amb el rebut del servei d'abastament d'aigua, que gestiona la mercantil AGBAR.

El preu de l'aigua ha patit les variacions previstes en la gestió corresponent; El canvi significatiu és que ara es factura conjuntament en el mateix rebut de l'aigua el clavegueram (en funció de l'aigua consumida) i les escombraries que abans venien en únic rebut anual per cada concepte. Aquestes taxes no s'han incrementat.

Per a dubtes o consultes podeu contactar amb nosaltres a l'email rosamaria@elportdelaselva.cat o al telèfon 674073133.