Obres de rehabilitació de la coberta del pavelló poliesportiu.

La Diputació de Girona aporta 40.000 euros per les obres de rehabilitació de la coberta del pavelló poliesportiu

Aquest mes de novembre finalitzaran les obres de rehabilitació de la coberta del pavelló. Les obres consisteixen en fer un doblat damunt de la coberta actual. Les obres hauran durat 2 mesos, amb un pressupost de 47.279,72 euros, finançats en un 84,60 % (40.000 euros) per la Diputació de Girona i amb una aportació de recursos propis de l’Ajuntament pel restant de l’import.