Regulació dels accessos amb vehicle motoritzat a les pistes forestals del nostre terme municipal

21/06/2021

REGULACIÓ DELS ACCESSOS AMB VEHICLE MOTORITZAT A LES PISTES FORESTALS DEL SECTOR DE LLEVANT DEL NOSTRE TERME MUNICIPAL

Vist que l’òrgan gestor del Parc Natural del Cap de Creus ha proposat la regulació dels accessos al parc a través dels municipis de Roses i Cadaqués, es considera que aquest fet pot comportar un augment de l’afluència de visitants al parc a través de l’accés del municipi del Port de la Selva, especialment després que l’any 2020 es va donar un augment de visitants i de vehicles al Parc Natural causat per la situació de la Covid-19, amb la consegüent massificació de cotxes i furgonetes que acampaven o pernoctaven dins el Parc Natural.

Així doncs, i preveient que aquest any es pugui repetir la massificació de visitants i vehicles, s’ha cregut convenient regular els accessos amb vehicles motoritzats com a mesura preventiva de risc d’incendi, riscos ecològics i per garantir la seguretat dels béns i les persones.

La limitació serà efectiva fins al 15 de setembre, que s’acaba l’època d’alt risc d’incendi forestal i afectarà les pistes forestals de Puignau a Perafita, pista de Mas Paltré, aparcament de la cala Taballera i la resta de les pistes forestals del sector de llevant.

La limitació no afectarà el pas de vehicles de serveis, manteniment, gestió, vigilància, emergències, estudis científics, activitats autoritzades, propietaris/es i treballadors/es.