Resolució d'alcaldia 344/2020

15/05/2021

Resolució d'alcaldia en relació a canvis que afecten l'atenció al públic a les dependències municipals, així com la jornada laboral dels servidors públics. 

Consulteu el document adjunt per a més informació.