Restabliment del mercat del divendres

15/04/2020

Des de l’inici de la crisi pel COVID19 el mercat setmanal no sedentari dels divendres ha estat suspès per evitar el risc de contagi. Passada la setmana Santa el reprenem aplicant totes les mesures establertes per la Resolució SLT/720/2020.

El desenvolupament dels mercat haurà de complir amb els requisits següents per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2:

- Només es podran realitzar la venda els paradistes amb llicència anual que comercialitzin els productes següents: alimentació, alimentació animal i productes higiènics. També es podrà vendre planter d’horta.

- No es permetrà tocar els productes per part dels clients, excepte que sigui amb guants d’un sol ús quan el paradista pugui facilitar-los.

- Els paradistes hauran d’extremar les mesures preventives seguint les recomanacions del Departament de Salut.

- Les parades se situaran entre elles a una distància mínima de 2 metres a banda i banda (confrontant) i de 6 metres cap endavant (enfrontant).

- Els clients hauran de respectar la distància de 2 metres i esperar el seu torn formant una cua de manera que només hi hagi 1 persona a primera línia de la parada

- Els accessos es regularan per evitar aglomeracions i garantir que no se supera 1/3 de l’ocupació de l’espai.
Concretament: caldrà tancar amb cinta, tanques o altres els diferents punts d’accés a l’espai del mercat, amb possibilitat de perimetrar l’espai amb cinta quan sigui viable; o només es podrà accedir a través de punts (un o més, segons es consideri) que estaran controlats i regulats; quan l’afluència no permeti garantir la distància de 2 metres entre persones o superi 1/3 de l’ocupació de l’espai, no es permetrà accedir a ningú fins que surti un nombre suficient de persones.

L’Ajuntament vetllarà pel compliment d’aquestes mesures.

El Port de la Selva, 15 d’abril de 2020