Seguiment situació aigua xarxa municipal

Com és sabut el passat 19 d’agost de 2016, davant les poques pluges d’aquest any 2016 i a partir de la informació sobre l’estat del nostre aqüífer aportada per l’empresa SOREA que té encomanada la gestió de l’aigua en el nostre municipi, i que havia detectat l’augment dels clorurs (sal) aquest ajuntament mitjançant Decret d’alcaldia establia tot una sèrie de mesures per disminuir els consums d’aigua i mantenir-nos dins els paràmetres considerats òptims.

La darrera analítica ens ha donat un resultat de 365mg de clorurs (sal) per litre, aquest percentatge supera el que es considera òptim (250mg/l) i per tant ha comportat la comunicació immediata per part de l’empresa gestora de la xarxa (SOREA) d’aquest fet a l’Agència de Salut Pública de Catalunya que ha establert que l’aigua de la xarxa municipal del Port de la Selva és APTE PEL CONSUM AMB NO CONFORMITAT DE CLORURS motiu pel qual no cal prendre cap mesura a nivell del seu consum.

Des de l’ajuntament es mantenen totes les mesures fixades en el Decret del 19 d’agost i s’amplien amb el tancament de les dutxes de les platges a partir el dia 12 de setembre.

Paral·lelament s’ha posat en funcionament el pou de la Sorra que ens aporta uns 100m3 d’aigua sense clorurs (sal) que és infiltrada a la riera de Rubiés a l’alçada dels pous de captació de la xarxa i que esperem ens ajudi a mantenir els nivells actuals.

També s’ha organitzat un servei de subministrament d’aigua regenerada al club nàutic i a les empreses nàutiques que ho han requerit per la neteja i hivernat d’embarcacions.

Finalment agraïm la comprensió i esforç de la gran majoria de la població i insistim un cop més per tal que continuï fent un ús responsable i fomenti l’estalvi de l’aigua en la seva activitat diària.