Subvenció de la Diputació de Girona - Activitat fisicoesportiva

25/09/2020

SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.

Programa A1. Suport als programes municipals de promoció de
l'activitat fisicoesportiva (2020).

La Diputació de Girona ha concedit a l’ajuntament de El Port de la Selva una subvenció per la programació anual de promoció de l’activitat fisicoesportiva, per un import total de 1.000€.