Subvenció de la Diputació de Girona

21/04/2020

L’Ajuntament del Port de la Selva ha rebut suport econòmic de la Diputació de Girona per dur a terme les actuacions de les obres d’interconnexió provisional d’emergència a la xarxa de distribució d’aigües de Llançà.