Subvenció per actuacions en matèria forestal 2020

18/11/2020

Dins de la convocatòria de subvencions per actuacions en matèria forestal per l’any 2020, la Diputació de Girona a atorgat a l’Ajuntament d’El Port de la Selva una subvenció per un import total de 7.000-€.

Aquesta quantitat es distribueix en diferents conceptes:

Manteniment de franges perimetrals de prevenció

5.000€

Manteniment de parcel·les interiors

2.000€