SUBVENCIONS DE DIPSALUT. ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA. EXERCICI 2023

07/08/2023

DIPSALUT  ha concedit a l’ajuntament de El Port de la Selva  la subvencions que tot seguit s’indiquen :

  • subvencions pel finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges

Import concedit: 11.876, 07€

  • Subvenció per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC), anys 2023-2024.

Import concedit: 4.272,45€

  • Sol·licitud de subvenció per al finançament de les despeses d'inversió en equipament del consultori local (SACI)

Import concedit: 659,90€

 

subvencio-dipsalut-page-0001-2249056.jpg