Subvencions de DipSalut pel finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges

06/10/2022

SUBVENCIONS DE DIPSALUT. ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA. EXERCICI 2022

 DIPSALUT  ha concedit a l’ajuntament de El Port de la Selva  la subvencions que tot seguit s’indiquen :

subvencions pel finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges

Import concedit: 6836.05€