Subvencions de l'organisme de salut pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT)

21/10/2020

SAC. Subvencions a ajuntaments per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals.

L’organisme de Salut Publica de la Diputació de Girona ha concedit a l’ajuntament de El Port de la Selva, una subvenció per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari del consultori local, per un import de 1.794,11€.