Subvencions de la Diputació de Girona. Exercici 2018.

18/10/2018

La Diputació de Girona ha concedit a l’ajuntament de El Port de la Selva  la subvencions que tot seguit s’indiquen dins la convocatòria del fons de cooperació econòmica i cultural 2018, per un import total de 58.231,83€:

 

  • Fons de Cooperació Econòmica. Despesa Corrent:

Enllumenat Públic . Import subvenció: 14.000,00€

Manteniment vials públics: 3.327,00€

  • Fons de Cooperació Econòmica. Inversions:

Mur del Cementiri: 10.000,00€

Canvi de bigues de suport de les finestres del pavelló: 20.000€

  • Fons despeses Culturals:

Contractació Escènics. Programa d’accions culturals: 1.252,80€

Biblioteques i Sales de Lectures. Programa d’accions culturals: 835,20€

Despeses de Béns corrents i serveis en l’àmbit de la cultura, l’art i la música: 6.264,00€

  • Fons Noves Tecnologies:

Renovació de maquinari, xarxes i/o programari d’acrod amb les bases aprovades: 952,83€

  • Fons Camins:

Neteja de vorals de camins públics: 1.600€

 

 

Informació addicional