Subvencions de la Diputació de Girona. Exercici 2019.

04/10/2019

La Diputació de Girona ha concedit a l’ajuntament de El Port de la Selva les subvencions que tot seguit s’indiquen dins la convocatòria del Fons de Cooperació econòmica i Cultural 2019, per un import de 62.603,31€:

 - Fons de Cooperació Econòmica. Inversions:
Rehabilitació de la Carretera de Sant Pere de Roda: 51.059,50€ 

- Fons de Despeses Culturals:
Contractació Escènics. Programa d’accions Culturals: 1.351,58€

Biblioteques i sales de Lectures: 901,05€

Despeses de Béns corrents i serveis en l’àmbit de la cultura, l’art i la
música: 6.757,87€

- Fons Noves Tecnologies:
Renovació de maquinària, xarxes i/o programari d’acord amb les bases
aprovades: 933,31€

- Fons Camins:
Neteja de vorals de camins públics: 1.600,00€