Subvencions de la Diputació de Girona. Exercici 2021.

16/09/2021

La Diputació de Girona ha concedit a l’ajuntament de El Port de la Selva les subvencions que tot seguit s’indiquen dins la convocatòria del Fons de Cooperació econòmica i Cultural 2021, per un import de 62.632,24€:

- Fons de Cooperació econòmica. Despeses corrents.
Manteniment de carrers i enllumenat: 20.000€

- Fons de Cooperació Econòmica. Inversions:
Enllumenat Mirador: 31.059,50€

- Fons de Despeses Culturals:
Contractació Escènics. Programa d’accions Culturals: 1.351,58€
Despeses de Béns corrents i serveis en l’àmbit de la cultura, l’art i la
música: 7.658,92€

- Fons Noves Tecnologies:
Renovació de maquinària, xarxes i/o programari d’acord amb les bases
aprovades: 962,24€

- Fons Camins:
Neteja de vorals de camins públics: 1.600,00€