Subvencions de la Diputació de Girona - Exercici 2022

27/09/2022

Subvencions de la Diputació de Girona - Exercici 2022

La Diputació de Girona ha concedit a l’ajuntament de El Port de la Selva la subvencions que tot seguit s’indiquen dins la convocatòria del fons de cooperació econòmica i cultural 2022.
• Fons de Cooperació Econòmica. Despesa Corrent:
Manteniment enllumenat Públic i Manteniment vials públics: 19.100,50€
• Fons de Cooperació Econòmica. Inversions:
Enllumenat Carretera de Cadaqués : 31.959,00€
• Fons despeses Culturals:
Contractació Escènics. Programa d’accions culturals: 1.351,58€
Despeses de Béns corrents i serveis en l’àmbit de la cultura, l’art i la música: 7.658,92€
• Fons Noves Tecnologies:
Renovació de maquinari, xarxes i/o programari d’acord amb les bases aprovades. 962,24€
• Fons Camins:
Actuacions en camins públics. 1.600€