Talls puntuals en el subministrament d'aigua

Dimarts dia 19 de gener, de les 6h del matí, fins dimecres 20 de gener a les 6h del matí, degut a treballs importants de manteniment en el dipòsit principal, es produiran talls puntuals en el subministrament d'aigua potable i davallades en la seva pressió. Es procurarà mantenir el servei encara que amb deficiències, és per això que recomanem es faci un ús responsable i s'eviti l'ús de rec i d'altres tasques de gran consum (neteges de vehicles, etc.).

Tan bon punt es pugui, es restablirà el servei en les degudes condicions.