Últims dies de sol·licitud d'afectacions al servei de TDT - Llega700

19/06/2023
Últims dies de sol·licitud d'afectacions al servei de TDT
 
Després de l'inici del servei de telefonia mòbil de nova generació (4G i 5G) a la zona, podien produir-se afectacions a la recepció de televisió digital terrestre (TDT).
 
Per solucionar aquestes afectacions i garantir que la posada en servei de les estacions base de telefonia mòbil no afecti la TDT, l'entitat LLEGA700 duu a terme les actuacions tècniques necessàries a les instal·lacions de recepció dels usuaris de TDT. Aquestes actuacions són de caràcter gratuït per als ciutadans afectats.
 
D'acord amb l'Ordre ministerial que regula aquest procés, el termini per sol·licitar les actuacions en cas d'afectació per part dels usuaris de TDT és de sis mesos des de la data de posada en servei de les estacions de telefonia mòbil. En aquest sentit, us informem que està a punt de finalitzar el termini habilitat de 6 mesos, des de l'encesa d'una o diverses de les estacions que afecten el vostre municipi, per resoldre incidències en la recepció de la TDT sense cost per als ciutadans. Així doncs, el 30 de juny de 2023 finalitzarà definitivament el termini per sol·licitar les actuacions gratuïtes, per part dels usuaris de la TDT, per les possibles afectacions ocasionades pels nodes de 4G i 5G.
 
Recordem que per poder atendre al centre d'atenció a l'usuari i resoldre les incidències, hauran de comunicar-se al telèfon gratuït 900 833 999.