Plafó 6

Moll de la Timba

 

El Moll de la Timba i el Moll d’en Balleu ocupen l’antiga illa del Castellar, que apareix clarament dibuixada en els mapes del s. XVIII. Aquesta illa va ser propietat del Sr. Felip Sastre Heres, conegut com a Balleu, que anà construint diferents edificis en l’illa tot deixant un moll a cada banda.

Posteriorment van passar a ser propietat de la Confraria de pescadors. El moll del costat nord va dir-se Moll de la Timba i el del sud, Moll d’en Balleu, noms que han perdurat fins avui.

El Moll de la Timba és l’escenari del text “Els quatre pintors del moll de la Timba”, que tanca el llibre Tocant a mà, on Foix reflexiona sobre la pintura i la subjectivitat de les representacions artístiques de la realitat. Al text quatre pintors pinten el mateix paisatge amb quatre resultats radicalment diferents.