Plafó 7

Racó de les bicicletes

El Racó de les bicicletes

Aquesta és una plaça emblemàtica del poble, va ser el centre de les transaccions econòmiques quan es feien exportacions marítimes de vi i salaons els s. xviii i xix.

Ha tingut molts noms, canviants segons el moment polític: Plaça del Comerç, Plaça de la República, Plaza de los Caidos, Plaza de los Mártires del 7 de mayo, Plaça Pol Nadal i Mallol i popularment en totes les èpoques ha estat coneguda com la plaça d’Aquí dessota.