Plafó 7

Racó de les bicicletes

 

Aquesta és una plaça emblemàtica del poble, va ser el centre de les transaccions econòmiques quan es feien exportacions marítimes de vi i salaons els s. xviii i xix.

Ha tingut molts noms, canviants segons el moment polític: Plaça del Comerç, Plaça de la República, Plaza de los Caidos, Plaza de los Mártires del 7 de mayo, Plaça Pol Nadal i Mallol i popularment en totes les èpoques ha estat coneguda com la plaça d’Aquí dessota.