TramuntanArt 2019

0

TRAMUNTANart  2019

Algunes informacions:

Presentació i objectius

L’objectiu d’aquesta mostra és convertir el Port de la Selva en un marc de creació on els artistes puguin desenvolupar les seves propostes entorn de la tramuntana.

L’Ajuntament del Port de la Selva és l’organitzador de la mostra, mitjançant un grup de treball  format per artistes de diferents disciplines.

El tema de la mostra, com en totes les edicions, és la tramuntana i l’experimentació dels artistes amb el vent.  Interpretacions personals de qualsevol factor relacionat amb la tramuntana, com actua, com afecta a les persones i a l’entorn.

Funcionament

El TRAMUNTANart compta amb la participació d’un artista convidat, que cada any varia, i és l’encarregat d’il·lustrar i promocionar la imatge del TRAMUNTANart en curs.

Es prioritzaran les propostes realitzades a l’aire lliure, donat que l’essència del TRAMUNTANart  és l’experimentació de l’art entorn de la tramuntana. Conscients de la dificultat d’exposar obres realitzades sobre determinats suports, es posa a disposició dels artistes diferents locals interiors, així com la possibilitat d’escollir emplaçament per intervencions especials.

Cal fer una inscripció, anotant les dades bàsiques de l’artista i de l’obra.

Es farà una selecció de totes les obres i el dia 10 de maig es notificarà a cada artista si la seva proposta ha estat seleccionada.

Es farà difusió a les xarxes socials de la mostra i dels artistes individualment (abans de la inauguració, cada dia  farem promoció de la obra de un artista), a partir de la informació digital facilitada (adreces i links d’internet), es farà un plànol amb la ubicació de les obres i les dades dels artistes; juntament amb el plànol, també s’enviarà una invitació per correu electrònic als artistes per tal que la puguin fer arribar a qui creguin convenient. 

Muntatge i desmuntatge d’obres

Els artistes podran començar a muntar les seves peces a partir de les 10h del dissabte 1 al matí, en cas de necessitar un muntatge particular es parlarà amb l’organització. Cada artista és el responsable del muntatge i desmuntatge de la seva obra. Cal deixar el lloc ocupat en bones condicions.

Totes les obres han d’estar muntades a les 17h del dissabte 1 de juny.

La inauguració de la mostra es farà el dissabte 1 de juny a les 19h. amb recorregut per totes les obres (seria convenient que els artistes estiguin al costat de la seva obra) i acte seguit hi haurà una actuació i copa de cava on es podran intercanviar punts de vista, opinions i experiències entre els artistes i el públic interessat.

Al diumenge 2 de juny s’oferirà un vermut i continuarem intercanviant experiències.

Les obres estaran exposades des del dissabte 1 de juny fins el diumenge 9 de juny a les 18h.(si algun artista vol recollir la obra diumenge 3 ho haurà de comunicar amb anterioritat a la organització) Els artistes que NO HAGIN RECOLLIT LA OBRA ABANS DE 30 JUNY ENTENEM QUE RENUNCIEN A LA OBRA I LA CEDEIXEN A LA ORGANITZACIO.

Venda d’obres.

Les obres exposades no es poden retirar de l’exposició fins l’acabament de la mostra. No hi ha una remuneració econòmica per la participació. Les obres podran vendre’s per compte de l’artista, l’organització no hi intervindrà. Cada artista pot portar informació, catàlegs, etc. que pot deixar en els punts d’informació.

Es preveu habilitar un espai per la venda d’obres dels participants al Tramuntanart 2019, el dissabte 8 de juny, des de les 11 h fins les 20 h.