Pensió Sol i Sombra

C/ Nou, 8
Tel. 972 387 060
Fax. 972 387 027
pere.nadal52@gmail.com

Hotel-restaurant. Obert tot l’any.

 
C/ Nou, 8
Tel. 972 387 060
Fax. 972 387 027
hostal@solisombra.cat