Xiringuito El Pas

Xiringuito situat a la Platja del Pas. Obert durant els mesos d'estiu.

Tel. 699 12 18 48