Estat de les platges

En aquest apartat es mostren els resultats de l'estat de les platges del nostre municipi que participen en el Programa de vigilància de platges de l'Agència Catalana de l'Aigua que realitza una inspecció i control setmanal durant la temporada estival.