Rutes i senders

Important! Cal tenir present que durant l'activació del nivell màxim de risc d'incendi del Pla Alfa (nivell 4), es restringeixen els accessos al Parc Natural del Cap de Creus, és a dir, es prohibeix l'accés tant a peu, com en bicicleta o amb qualsevol altre mitjà, amb l'objectiu de disminuir el risc que es produeixi un incendi i protegir les persones evitant que estiguin en un espai natural en cas de declarar-se un foc. 

Podeu consultar el mapa del Pla Alfa diàriament a: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/agents-rurals/pla-alfa/