Itinerari geològic

0

ESQUEMA DEL RECORREGUT

Aquest itinerari té 5 km, i  una duració d´unes dues hores. Per arribar al Far, primer punt del recorregut, podem anar-hi amb autobús (parada a Cap de Vol). Seguim pel Camí de Ronda, atravessem el poble, anem a la zona de platges, prenem la carretera anant direcció cap a  La Tamariua, retornem a la carretera vorejant la muntanya i d'allà tenim vàries opcions per retornar al poble: ho podem fer per l'urbanització de les Figuerasses, per la del Mirador o bé pel camí de la Costa. La darrera és la opció més curta però també la menys còmode. El Port de la Selva ens ofereix un marc geològic d'una gran importància; la roca més abundant, els esquistos, d'origen metamòrfic i pertanyents a l'era primària conformen un paisatge d'una coloració brunenca amb tonalitats ocres, així com un paisatge accidentat a conseqüència de l´acció dels agents externs, de la que en resulta una costa retallada amb abundants cales. El paisatge que observem és el resultat de la interacció entre els components geològics (tant els materials com les seves estructures) i l'activitat erosiva provocada, en bona part, per l'acció de l'aigua i del vent. A més, l'ésser humà també provoca part d'aquesta activitat erosiva, ja que modela el paisatge i, alhora, hi deixa la seva empremta.

 

1.  EL FAR DE S'ARANELLA

Podem començar el nostre itinerari al far des d´on divisarem tota la badia. Aquí mateix podem observar la pegmatita, que és una roca que forma uns plecs que s'encaixen en els esquistos. La pegmatita és una roca que resalta pels seus colors clars, i en la qual s'aprecien gran nombre de cristalls de quars (transparents), feldespats (blancs), mica blanca (brillantor molt marcada) i uns cristalls negres de turmalina. Aquesta roca s'ha format pel refredament de material fos injectat dins les esquerdes dels esquistos. 

 

2.  LA PLATJA DE LA VALL

Seguint el Camí de Ronda podem observar el modelat costaner amb varis illots i esculls. Abans d'arribar a la Platja de la Vall passarem per sobre d'un seguit de coves produïdes per l'acció erosiva de les ones. Resultat d'aquesta mateixa erosió, i ja a la Platja de la Vall, podrem veure unes graves molt pulides i arrodonides i entre les quals hi podrem distingir tot tipus de minerals i roques que han arribat fins aqui arrossegades per la riera que baixa de les muntanyes de Sant Pere de Rodes. 

 

3.  EL CAMÍ DE RONDA

Si continuem pel mateix camí direcció al poble trobarem un seguit de petits penyasegats i nombroses caletes, durant el trajecte hi ha abundant vegetació costanera adaptada als ambients salins com ara la bufalaga, el limoni, el fonoll marí, l'armèria, etc...

 

4.  ELS GNEIS DEL PORT DE LA SELVA

Hem de travessar el poble i dirigir-nos a l'extrem Nord del poble a les platges del Pas, les Clisques i les Violetes, formades arran de l'explotació de les pedreres de gneis. El gneis del Port de la Selva es caracteritza pel seu gra fi, color grisenc i aspecte uniforme. És una roca molt compacte que presenta abundants microplex que evidencien una certa plasticitat en la seva formació, l'erosió del vent i la salobritat fa que en algunes zones aquests gneis presentin forats.

4.1 EL PAS: El Pas és una cala de còdols arrodonits resultants de l'acció erosiva del vent i de les onades. Tal i com s'esmenta anteriorment, aquesta zona ha estat modificada per l'ésser humà. Al voltant d'aquesta platja s'explotava una pedrera a cel obert de la que n'extreien marbres i esquistos.

4.2 LES CLISQUES I ELS ITALIANS: Aquestes són platges idònies per contemplar el modelat dels esquists, els quals han estat originats per processos d'erosió. Si observem detingudament les roques que conformen la platja ens adonarem que estan plenes de formes:  

- Tafoni: Cavitats mètriques desenvolupades en parets verticals o moderadament inclinades de roca inalterada.  

- Alvèols i nius d'abella: Cavitats similars als tafoni però de mida centimètrica. Quan els alvèols són molt nombrosos i estan molt junts s'anomenen nius d'abella.  

- Microbonys: Petites protuberàncies i cavitats desenvolupades per la meteorització diferencial dels cristalls de roca.

- Nerviacions : Ressalts centimètrics allargats que es formen per meteorització diferencial dels filons existent.

Haurem de seguir l'itinerari per la carretera, la qual voreja la costa i deixa les platges a sota.

 

5.  LA PUNTA DE LA CREU

Seguint el camí de vora mar s'arriba a la Punta de la Creu, a on hi ha un altre aflorament de pegmatita que guarda una certa simetria amb el de s'Aranella. Aquí i per sota de la carretera es veuen en detall les característiques dels esquists. En aquesta zona es manifesten els primers filons de pegmatites (roques de color toronja o clar que contrasten amb el color negre dels esquists), els quals postren la seva mineralogía i les disposicions en forma de discs plegats que va acompanyar al magmatisme que donà lloc a les pegmatites.

 

6.  CALA TAMARIUA I LA PEDRERA

Des de la carretera seguirem el vial que puja a la dreta. Caminarem 700m fins al punt final. Un cop haguem voltat la muntanya a la nostra esquerra tindrem una bona panoràmica de la platja de la Tamariua i la seva Vall, on hi ha una altra antiga pedrera de gneis que durant uns anys va subministrar llambordes per pavimentar els carrers de Barcelona. En aquesta zona de la Tamariua també observem alguns filons de pegmatita enclastats enmig dels esquists.

 

Informació addicional