El Pont Vell

0

L'any 2008 dins de les obres de millora d'accés al Port de la Selva, pel costat sud del poble, és a dir venint per la carretera de Cadaqués, es va construir una rotonda i es va intervenir a la zona del Pont Vell.

L'estat de conservació del Pont Vell és molt bo. La intervenció que s'hi va realitzar foren el rebaix de les terres portades per la riera que tapaven la part inferior del pont, la consolidació d'algunes de les pedres i l'encerclament mitjançant baranes de fusta per protegir i destacar el pont. Només es coneix una petita intervenció anterior de consolidació de pedres soltes, l'any 1982 per part de l'Ajuntament.

L'arc del pont és rebaixat, fet amb lloses llargues i estretes de pedra del país, i es va construir amb un xindri, amb un encanyissat i pedres. Les baranes tenen lloses planeres a la part superior. La part del terra del pont està formada per lloses planes a les dues entrades i pedres grans i irregulars a la resta del pont.

El Pont Vell es troba en el camí vell que comunicava la Selva de Mar amb el camí que pujava per la Costa de l'Oratori, cap als masos de la muntanya de Sant Baldiri i arribava a Cadaqués. Passava per sobre de la ribera de Rubiés, fins que va variar el seu curs i el pont va quedar en desús.

L'origen d'aquest pont és desconegut, per la seva arquitectura i el seu parament se li atribueix un origen medieval. J. Badia i Homs el situa entre el s. XV i el XVII.  Josep Mallol i Oriol en parla a Monuments a les nostres muntanyes", 1996 i diu que es va construir sense l'autorització de l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes, davant les dificultats de travessar llocs pantanosos.

 

Situació

Sortint del poble direcció Cadaqués al final de l'avinguda del Doctor Moisès Broggi hi ha una rotonda, a la dreta de la qual, es troba el Pont Vell.