Mores Altes II

0

Descripció

Cal relacionar el dolmen de les Mores Altes II amb els de la Mora, Mores Altes I i la Taula dels Lladres, que formaven un conjunt en una zona on es controlava visualment la vall de la Selva i l’accés marítim. Originàriament era una zona ocupada per arbust i bosc d’alzina.

És un sepulcre de corredor amb cambra trapezoïdal llarga amb un passadís estret. Les pedres del dolmen són de pissarra. La llosa superior d’aquest dolmen presenta una sola cassoleta identificable fàcilment. El túmul devia ser circular amb reompliment de pedres petites, no es conserven restes de contenció. El diàmetre devia ser d’uns 7 o 8 metres.

 

Història

Per la cambra trapezoïdal llarga amb passadís estret, es dedueix que pertany a la segona fase dels sepulcres de corredor de l’Alt Empordà-Rosselló, segona meitat del IV mil.leni aC.

Joan Garriga (1952) parla per primera vegada d’un dolmen inèdit a prop de Mores Altes I. No publica nom, ni dibuix ni fotografia. El Geseart el tornen a localitzar el 1983 i el 1988 el publiquen amb el nom actual. Es neteja el 1995 i van apareixent més pedres tot i que en general està en mal estat. Tarrús i Chinchilla, el 1992, l’inclouen en un llibre sobre monuments megalítics de les comarques gironines.

 

Bibliografia bàsica

Tarrús Galter, Josep; Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l’Albera, Serra de Rodes i Cap de Creus. Girona: Diputació de Girona. 2002