Paradolmen de la Pallera

Descripció

Antigament la zona devia ser plena de boscos d’alzina i d’arbustos. La roca propera són gneis, pissarra i afloraments de quars. És a una alçada d’uns 500 metres sobre el nivell del mar, en un altipla amb una posició dominant.

Aprop trobem el dolmen de la Pallera i prop de la Roca Galera hi ha un important grup de gravats amb cassoletes i reguerons que formen rodes amb creus internestant al csotat esquerra com al dret de la riera de la Vall de Santa Creu, es van succeint les roques amb cassoletes. No s’hi han fet mai excavacions arqueològiques. Arquitectònicament està format per una cambra semiartificial, circular, amb un corredor estret, tot era cobert amb un tumul, del que en quede restes i devia fer uns 8 o 9 metres de diàmetre.

 

Història

Cronològicament es situa en la primera meitat del III mil.leni aC.

Es conegut per Josep Antoni de Nouvilas a finals del s. XIX. El Geseart el publica en el seu llibre de megalitisme de l’Alt Empordà, el 1988. Tarrús i Chinchilla el citen el 1992.

 

Bibliografia bàsica

Tarrús Galter, Josep; Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l’Albera, Serra de Rodes i Cap de Creus. Girona: Diputació de Girona. 2002