Guided tour - "Anumals i animalons del Cap de Creus" 2019