A.M.P.A del CEIP Les Clisques

Assossiación de Madres y Padres del Centro Escolar Les Clisques
Tel. 606 610 607
ampa@elportdelaselva.cat

0

Presidenta: Gemma Vall

Tesorera: Lídia Ferrer 

Secretaría: Fàtima Mateo

Vocales: Marta Oriol, José Cornejo y Martina Marco

Dejan el cargo: Francesc Castro, Judit Canaleta, Marta Palliser, Marina Pujol, Isabel Codes, Rosa Sala, Imma Morell, Anna Vives y Maria Turró.