Ordenances fiscals - exercici 2023

En aquest apartat, podeu consultar el text íntegre de les ordenances fiscals aplicables a l'exercici de 2023

Informació addicional