Comunicat d'interès sanitari de l'aigua del Port de la Selva i La Selva de Mar

27/08/2021

Com a resultat de les activitats de control sanitari de les aigües de consum humà realitzades pel gestor de l’aigua municipal AGBAR us informem que s’ha detectat que els nivells de clorurs han augmentat fins els 308 mg/l superant el valor de referència (250 mg/l) establert per la normativa vigent (Reial Decret 140/2003) per a l’aigua de la xarxa de distribució.

La mateixa normativa obliga a posar en coneixement d’aquest fet a la població.

L’aigua subministrada a través de la xarxa municipal continua tenint la consideració de potable i apta pels a tots els usos, per bé que es pot percebre un cert gust de salat en boca. 

Els clorurs es troben de manera natural en els recursos d’aigua subterrània degut a la intrusió d’aigua de mar fruit de l’augment de la demanda d’aigua a l’estiu.

Per això mateix i mentre es valora l’evolució de l’episodi es demana a tothom fer un ús responsable i fomentar l’estalvi de l’aigua en la seva activitat diària.


El Port de la Selva, 27 d’agost de 2021