SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. EXERCICI 2023

07/08/2023

La Diputació de Girona ha concedit a l’ajuntament de El Port de la Selva  la subvencions que tot seguit s’indiquen :

  • Subvencions als ajuntaments per l’organització d’esdeveniments de caràcter firal (2023).

Import concedit: 7.150€

  • Subvenció per al Cicle de concerts de la Música de Coble, temporada 2022-2023.

Import concedit: 3.000€