A.M.P.A del CEIP Les Clisques

Assossiació de Pares i Mares del Centre Escolar les Clisques
Tel. 606 610 607
ampa@elportdelaselva.cat

President: Francesc Castro

Tresorera: Judit Canaleta

Secretaria: 1ér any Marta Palliser – 2n any: Marina Pujol

Vocals: Isabel Codes, Rosa Sala, Imma Morell, Anna Vives, Maria Turró (vocal i representant de l´AMPA a l´assemblea general de l´escola).

Deixen el càrrec: Carme Descamps, Manuel López, Sonia Vega, Dolors Rueda.

 

CASTANYADA POPULAR

   

  

 

 

FESTA DE NADAL

  

 

EXCURSIÓ DE L´AMPA

  

 

SETMANA BLANCA