17. Creus de la Carena

Es coneixen des de: El 1987 E. Carreras i M. Piñero li posen aquest nom per la proximitat al Puig de la Carena. Es troben en el límit del terme municipal amb Vilajuïga.
Situació i entorn: Es troben en un replà, al començament del còrrec de la Carena. Estan en una zona dominant. La vegetació actual és arbustiva, el conreu més recent era la vinya.
Com són: Són vàries roques d’esquist, algunes unides a l’aflorament i altres separades. Els gravats no són molt profunds, estan fets per percussió amb alguna eina de pedra. Els motius són molt nombrosos, cassoletes aïllades, cassoletes amb reguerons, molts motius cruciformes.
Època de construcció: Es fa una cronologia aproximada contemporània als dòlmens més propers.